Úvod

Vážení stredoškoláci, milí pedagógovia,

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si Vás dovoľuje privítať pri spustení projektu týkajúceho sa bližšieho využitia počítačových možností vo viacerých oblastiach zamerania.

Máme záujem podnietiť stredoškolákov 4. i 3. ročníka, aby sa nebáli využívať špecializované počítačové softvéry a radi Vám priblížime ich konkrétne využitie v praxi.

Zároveň je naším cieľom ponúknuť rovnaké možnosti i stredoškolským pedagógom, aby sa snažili iniciovať súťaživosť medzi študentmi s využitím nástrojov logického a analytického myslenia.

Pre prihlásenie na kurz sa nemusí jednať len o študenta s ambíciami zvyšovania svojej kvalifikácie najvyšším stupňom vzdelania, ale ponúkame rozšírenie obzorov i tým stredoškolákom, ktorým môže tento kurz pomôcť v hľadaní vysnívanej profesii a nemusia ísť pritom študovať na VŠ.

Začíname 4.7.2016.

Dostupné kurzy