Kontakt

Ing. Pavol Tököly, PhD.

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne

Adresa: Pri parku 19, 911 06 Trenčín, Záblatie

Telefón: +421 (0) 32 7400 242

E-mail: kurzy.tokoly@tnuni.sk

web: www.kurzy.tnuni.sk