Školiace miestnosti

Miestnosť Z 504

Počítačová miestnosť umožňuje vzdelávanie v oblasti informačných technológií v špecializovanej CAD/CAM/CAE učebni v softvérových produktoch (CATIA V5, Solid Edge), je vybavená didaktickou (biela magnetická tabuľa) a projekčnou technikou (data-video projektor, premietacie plátno). Učebňa poskytuje pre každého účastníka vzdelávacej aktivity maximálne 20 samostatných počítačových pracovísk s prístupom na internet.